Search

Τι είναι η ογκολογία

Τη νόσο του Petrov
Ο όρος που χρησιμοποιήθηκε νωρίτερα από παλαιούς ογκολόγους είναι πολύ ευρύς. Συνήθως χαρακτηρίζεται καρκίνος του γαστρικού (αν και κατ 'αρχήν μπορεί να υποδηλώνει οποιοδήποτε κακοήθωτο όγκο). Είναι από καιρό διαδεδομένη. Σε γενικές γραμμές, το επώνυμο "Petrov" χρησιμοποιήθηκε συχνά στην ογκολογία με διάφορες αργυρό όρους, το επώνυμο του ογκολόγου, ακαδημαϊκού Ν.Ν. Πετρόβα.

καρκίνος, c-r, βλάστωμα, ΒΙ., ΝΕΟ, νεόπλασμα (νεόπλασμα), νόσος...., όγκος (όγκος)
Όλοι οι παραπάνω όροι αναφέρονται σε κακοήθεις όγκους, κατά κανόνα - στον καρκίνο. Χρησιμοποιούνται για να μην γράψετε τη λέξη "καρκίνος" σε καθαρό κείμενο. Για να υποδηλώσουμε σάρκωμα, χρησιμοποιείται συχνά μια άλλη συντομογραφία - SA (Sa).

Δοκιμαστική λαπαροτομία, Laparotomia explorativa, Λειτουργία Petrova, Διερευνητική εκτομή (κάτι)
Όλοι οι όροι αναφέρονται στην κατάσταση κατά την οποία, σύμφωνα με το "άνοιγμα" της κοιλίας, αδυναμία λειτουργίας, παραμέληση του όγκου, εντοπίζεται το στάδιο 4 του καρκίνου, στο οποίο δεν έχει νόημα να εκτελεσθεί οποιαδήποτε παρέμβαση. Μετά από αυτό, το στομάχι ράβεται χωρίς να εκτελείται οποιαδήποτε ενέργεια. Μεταξύ των ιατρών, συχνά χρησιμοποιούνται εκφράσεις αργαλειού όπως "δείγμα", "δοκιμή".

Παρηγορητική χειρουργική επέμβαση, παρηγορητική εκτομή (κάτι)
Η παρηγορητική χειρουργική επέμβαση (όχι ριζοσπαστική) είναι μια διαδικασία στην οποία διαπιστώνεται αμέλεια, ο όγκος είναι αδύνατος, αλλά πραγματοποιείται κάποια παρέμβαση - είτε για να εξαλειφθεί κάποια επιπλοκή (αιμορραγία, στένωση κ.λπ.) είτε με την ελπίδα επίτευξης προσωρινής ύφεσης, ειδικά σε περίπτωση επακόλουθης χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας (επίσης παρηγορητική, δηλαδή όχι ριζική).

Συμπτωματική θεραπεία στον τόπο κατοικίας
Η φράση στην οποία κρυπτογραφείται ότι ο ασθενής έχει έναν μη λειτουργικό, παραμελημένο όγκο, συνήθως 4 στάδια, και ότι ένας τέτοιος ασθενής, λόγω αυτού, δεν υπόκειται σε ειδικούς τύπους ριζικής θεραπείας από έναν ογκολόγο. Αυτό συνεπάγεται τη συνταγογράφηση φαρμάκων που ανακουφίζουν μόνο την κατάσταση του ανίατου ασθενούς και, πρώτον, τα ναρκωτικά αναλγητικά ανάλογα με τις ανάγκες. Μεταξύ των ιατρών, συχνά χρησιμοποιούνται εκφράσεις αργαλειών για «συμπτωματολογία» και «συμπτωματικό ασθενή». Μπορεί να θεωρηθεί συνώνυμο με την καταχώριση κλινικής ομάδας 4.

Γενίκευση (διάδοση)
Ο όρος για έναν παραμελημένο όγκο, στον οποίο υπάρχουν πολλές περιφερειακές και / ή μακρινές μεταστάσεις. Κατά κανόνα, μιλάμε για 4 στάδια της διαδικασίας του καρκίνου και 4 καταχώριση κλινικών ιατρικών ομάδων.

Πρόοδος (progressia)
Ο όρος αναφέρεται στη συνέχιση της επιθετικότητας του όγκου, στη συνεχή ανάπτυξη του καρκίνου. Η συνήθης εξέλιξη του καρκίνου χωρίς θεραπεία. Ωστόσο, η εξέλιξη μπορεί επίσης να συμβεί μετά από μια ειδική θεραπεία στο πλαίσιο ενός ριζοσπαστικού προγράμματος. Σε μια τέτοια κατάσταση - το αντώνυμο της λέξης "ύφεση". Επιπλέον, ο χρονισμός της εξέλιξης μπορεί να είναι πολύ μεταβλητός - η συνέχιση της ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων μετά από θεραπεία μπορεί να συμβεί μετά από 1 - 2 μήνες, και μετά από 10 - 20 - 30 χρόνια. (Η πιο μακρινή περίοδος εμφάνισης της εξέλιξης από το τέλος της θεραπείας, που βρήκα στη βιβλιογραφία, είναι 27 ετών).

Δευτερογενής ηπατίτιδα (πνευμονίτιδα, λεμφαδενίτιδα, κλπ.), Δευτεροπαθής ηπατίτιδα (πνευμονίτιδα, λεμφαδενίτιδα κ.λπ.)
Όλοι οι όροι αναφέρονται στην ύπαρξη απομακρυσμένων μεταστάσεων (στο ήπαρ, στους πνεύμονες, στους λεμφαδένες κλπ.). Δείχνει έναν παραμελημένο όγκο, καρκίνο του σταδίου 4.

Lymphadenitis Virkhova
Η μετάσταση του Virkhov (μετάσταση του καρκίνου στον υπερκλεόκυκλο λεμφαδένα στα αριστερά - από το όνομα του συγγραφέα, ο οποίος το περιέγραψε για πρώτη φορά) Υποδηλώνει ότι ο όγκος παραμελείται, καρκίνος του 4ου σταδίου.

mts
Μεταστάση (σύντομη μετάσταση για τα λατινικά - μετάσταση). Μπορεί να υποδεικνύει τόσο περιφερειακές μεταστάσεις όσο και απομακρυσμένες.

πρώτο, δευτερόλεπτο, τρίτο, qarta (πρώτος, δεύτερος, τρίτος, quart)
Οι λατινικές λέξεις είναι αριθμοί. Υποδείξτε το στάδιο ανάπτυξης καρκίνου, διαδικασία όγκου - το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο. Μεταξύ των γιατρών, οι ανίατοι ασθενείς υποδηλώνουν συχνά τον όρο αργτά "quart".

Τ... Ν... M...
Η συντομογραφία των λατινικών λέξεων που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ταξινόμηση κακοήθων όγκων κατά στάδια. T-όγκου - πρωτογενής όγκος, οι τιμές μπορεί να είναι από 1 έως 4, ανάλογα με το μέγεθος. N - Nodulus - κόμβοι (λεμφαδένες), οι τιμές μπορεί να είναι από 1 έως 2-3, ανάλογα με το επίπεδο βλάβης σε περιφερειακούς λεμφαδένες. Μ - Μεταστάσεις - μεταστάσεις, αναφέρονται σε μακρινές μεταστάσεις, οι τιμές μπορεί να είναι 0 ή 1 (+), δηλαδή, υπάρχουν μακρινές μεταστάσεις ή όχι. Για όλες τις κατηγορίες (TNM), η τιμή μπορεί να είναι x (x) - τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επαρκούν για την αξιολόγηση.

Διαφορά μεταξύ της σκηνής και της κλινικής ομάδας
Συχνά, ασθενείς που είναι ακόμη και σε μακροχρόνιο ύπνο πανικού όταν ακούν τον όρο "κλινική ομάδα 3", θεωρώντας ότι αυτό είναι το 3ο στάδιο στην ανάπτυξη της διαδικασίας του όγκου. Αυτό είναι εσφαλμένο. Οι "κλινικές ομάδες" είναι ομάδες παρακολούθησης διαλογής και στον αριθμητικό τους χαρακτηρισμό δεν υπάρχει συσχέτιση με το στάδιο ανάπτυξης του όγκου.
1 κλινική ομάδα - ασθενείς με προκαρκινικές παθολογικές ασθένειες που υπόκεινται σε παρακολούθηση.
2 κλινική ομάδα - ασθενείς με ογκολογικές παθήσεις οποιουδήποτε σταδίου που υπόκεινται σε ειδικούς τύπους θεραπείας (χειρουργική, ακτινοβολία, χημειορμονικές).
3 κλινική ομάδα - ριζικά θεραπευμένοι ασθενείς με καρκίνο.
Κλινική ομάδα 4 - ανίατες ασθενείς, ασθενείς με προχωρημένους κακοήθεις όγκους που δεν υπόκεινται σε ειδικούς τύπους θεραπείας.
Όπως βλέπετε, η 3η κλινική ομάδα υποδηλώνει μια πολύ καλή επιλογή.

Επαρκής ανακούφιση από τον πόνο
Σύμφωνα με τη φράση αυτή συνήθως «κρύβει» τη σύσταση του διορισμού των ναρκωτικών αναλγητικών για την ανακούφιση του πόνου. Ωστόσο, το πρόβλημα της ανακούφισης του πόνου σε επώατους ασθενείς είναι πολύ πιο περίπλοκο και ευρύτερο από το απλό συνταγογραφούμενο φάρμακο.

Παρηγορητική ακτινοβολία (χημειοθεραπεία)
Παρηγορητική χημειοθεραπεία, παρηγορητική ακτινοβολία - μη ριζική χρήση αυτών των τεχνικών. Αυτή είναι μια κατάσταση κατά την οποία μια συγκεκριμένη θεραπεία είναι γνωστό ότι είναι ανίατη ασθενή με γνωστή μη-ριζοσπαστική σκοπούς, ή για την ανακούφιση των τυχόν επιπλοκές και βελτιώνουν την ποιότητα της υπολειπόμενης διάρκειας ζωής, ή με την ελπίδα τουλάχιστον μια προσωρινή σταθεροποίηση της διαδικασίας όγκου. Η έννοια της παρηγορητικότητας αντιστοιχεί σε αυτή της χειρουργικής θεραπείας.

Τι είναι η μετάσταση;

Μεταστάσεις (μεταστάσεις - από το ελληνικό Meta stateo - "αλλιώς στέκομαι") - αυτά είναι τα δευτερεύοντα κέντρα ανάπτυξης σχεδόν κάθε κακοήθους όγκου. Οι περισσότεροι καρκίνοι οδηγούν στην εμφάνιση δευτερεύουσας εστίας σε τοπικούς και περιφερειακούς λεμφαδένες, ήπαρ, πνεύμονες, σπονδυλική στήλη.

Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την ανάπτυξη των μεταστάσεων βασίζονται στο γεγονός ότι οι μεταστάσεις αναπτύσσονται σχεδόν αμέσως, μόλις εμφανιστεί ο κακοήθης όγκος. Μεμονωμένα κύτταρα σπασμένα μακριά από αυτό αρχικά διεισδύσει μέσα στον αυλό του αίματος (αιματογενή διαδρομή disseminirovaniya) ή λεμφικών σκάφος (lymphogenous διαδρομή disseminirovaniya) και στη συνέχεια μεταφέρονται μέσω του αίματος ή της λέμφου, να σταματήσει σε μια νέα θέση, στη συνέχεια να βγει από το δοχείο και να αναπτυχθούν για να σχηματίσουν μεταστάσεις. Αρχικά, η διαδικασία αυτή είναι αργή και ανεπαίσθητη, καθώς τα καρκινικά κύτταρα από τις εστίες της μητέρας καταστέλλουν τη δραστηριότητα των δευτερευουσών εστιών.

Από τώρα και στο εξής, ο καρκίνος ονομάζεται μεταστατικός. Η διαδικασία διάδοσης των καρκινικών κυττάρων ονομάζεται μετάσταση.

Η ικανότητα να μετασταθούν - ένα από τα βασικά σημάδια των κακοήθων όγκων, τα οποία τα διακρίνουν από τους καλοήθεις όγκους.

Τι προκαλεί τις μεταστάσεις;

Θα ατομικά κύτταρα να αποκολληθούν από τον μητρικό όγκο και να σχηματίσουν μεταστάσεις; Τα κύτταρα του όγκου σβήνουν και θα βγουν πάντα. Τοπικοί παράγοντες του ανοσοποιητικού συστήματος του σώματος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προστατεύουν το σώμα από την ταχεία ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Το μόνο ερώτημα είναι η πιθανότητα μετάστασης και εξαρτάται από τον τύπο του όγκου, τον ρυθμό ανάπτυξης, τον βαθμό διαφοροποίησης των κυττάρων (πόσο διαφορετικοί είναι από το φυσιολογικό), το στάδιο στο οποίο διαγνώστηκε ο καρκίνος και άλλους παράγοντες.

Έχοντας εξαπλωθεί, τα κύτταρα όγκων μπορούν να παραμείνουν ανενεργά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (ή να αναπτυχθούν πολύ αργά) για αρκετά χρόνια. Οι ακριβείς μηχανισμοί για την ενεργοποίηση ενός γρήγορου αριθμού μεταστάσεων στον οργανισμό δεν έχουν μελετηθεί.

Ένα άλλο γεγονός είναι σημαντικό: καθώς ο αριθμός των κυττάρων στην μετάσταση αυξάνεται, αρχίζουν να εκκρίνουν αυξητικούς παράγοντες. Αυτοί οι αυξητικοί παράγοντες διεγείρουν το σχηματισμό ενός τριχοειδούς δικτύου γύρω από κύτταρα όγκου, το οποίο παρέχει στα καρκινικά κύτταρα όλες τις θρεπτικές ουσίες σε βάρος του υπόλοιπου ιστού του σώματος.

Υπάρχουν διάφορα στάδια στην εξάπλωση του καρκίνου στον οργανισμό:

 • Διείσδυση κυττάρων όγκου στο πλησιέστερο αίμα ή λεμφικό αγγείο.
 • Διαδώστε το με αίμα ή λεμφαδένα σε διάφορα μέρη του σώματος.
 • Στη συνέχεια, το καρκινικό κύτταρο σταματά σε ένα από τα μικρά αγγεία και διεισδύει μέσω του τοιχώματος του στον ιστό.
 • Για λίγο είναι αδρανής ή πολλαπλασιάζεται, αλλά πολύ αργά.
 • Ταχεία ανάπτυξη, ανάπτυξη του τριχοειδούς δικτύου.

Πολλά καρκινικά κύτταρα πεθαίνουν σε ένα από αυτά τα στάδια. Αυτοί που κατάφεραν να επιβιώσουν δημιουργούν μεταστάσεις.

Τι καθορίζει το ρυθμό εξάπλωσης των μεταστάσεων στο σώμα;

Ο χρόνος που απαιτείται για την κλινική εκδήλωση της πρώτης μετάστασης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο του όγκου και τον βαθμό διαφοροποίησης των ιστών του.

 • Οι πολύ διαφοροποιημένοι όγκοι, κατά κανόνα, μεταστασιοποιούνται πολύ λιγότερο συχνά και αργότερα από τους χαμηλού όγκου όγκους.
 • Σε κακώς διαφοροποιημένους όγκους, τα κύτταρα ουσιαστικά χάνουν τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά τους. Αυτός ο καρκίνος συμπεριφέρεται πιο επιθετικά.

Μερικές φορές οι μεταστάσεις εμφανίζονται πολύ γρήγορα, μετά την εμφάνιση του σημείου πρωτογενούς όγκου. Σε πολλούς ασθενείς, οι μεταστάσεις εντοπίζονται μετά από 1-2 χρόνια. Μερικές φορές λανθάνοντες ή "αδρανοποιημένες μεταστάσεις" βρίσκονται πολλά χρόνια μετά την επέμβαση για την απομάκρυνση του όγκου.

Η πιθανότητα μετάστασης μπορεί να μειωθεί χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους θεραπείας:

 • Χημειοθεραπεία. Για παράδειγμα, η χημειοθεραπεία ανοσοενισχυτικού πραγματοποιείται μετά από χειρουργική επέμβαση και βοηθά στην καταστροφή των καρκινικών κυττάρων που μπορεί να έχουν παραμείνει στο σώμα.
 • Ακτινοθεραπεία

Πώς μπορούν να μετασταθούν διαφορετικοί τύποι καρκίνου;

Οι συχνότερες μεταστάσεις εντοπίζονται στους λεμφαδένες, μεταστάσεις στο ήπαρ, στους πνεύμονες και πολύ λιγότερο συχνά στον καρδιακό μυ, τους σκελετικούς μύες, το δέρμα, τον σπλήνα και το πάγκρεας. Η ενδιάμεση θέση στη συχνότητα ανίχνευσης μεταστάσεων σε διάφορους τύπους καρκίνου καταλαμβάνεται από το κεντρικό νευρικό σύστημα, το οστικό σύστημα, τα νεφρά, τα επινεφρίδια.

Μερικοί όγκοι έχουν τις αγαπημένες περιοχές για μετάσταση. Τέτοιες μεταστάσεις έχουν τα "ονόματά τους" - ειδικούς όρους:

 • Μεταστάσεις Krukenberg - στις ωοθήκες.
 • Η μετάσταση της αδελφής Μαίρη Ιωσήφ είναι στον ομφαλό.
 • Μεταστάσεις από Virchow - στους λεμφαδένες πάνω από την αριστερή κλείδα.

Οι μεταστάσεις αναφέρονται πάντοτε ως ο πρωταρχικός όγκος. Για παράδειγμα, εάν ο καρκίνος του πνεύμονα έχει εξαπλωθεί στα επινεφρίδια, ο όγκος στα επινεφρίδια καλείται «μεταστατικός καρκίνος του πνεύμονα». Ωστόσο, στο μοριακό - γενετικό επίπεδο, οι μεταστάσεις μπορεί να διαφέρουν από τον μητρικό όγκο. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται ετερογένεια.

Ποιες είναι οι επικίνδυνες μεταστάσεις;

Μεταστάσεις των περισσότερων όγκων συμβαίνουν σε περιπτώσεις όπου τα αποθέματα του σώματος εξαντλούνται στον αγώνα κατά του όγκου. Οι μεταστάσεις παρεμποδίζουν σημαντικά τη λειτουργία όλων των ζωτικών οργάνων και συστημάτων. Συντριπτικά, ο θάνατος καρκινοπαθών προκαλείται ακριβώς από τις μεταστάσεις του κύριου καρκίνου.

Επιπλέον, οι μεταστάσεις επιδεινώνουν σημαντικά τη συνολική κατάσταση, συχνά συνοδεύονται από αφόρητο πόνο, που απαιτεί συνεχή αναισθησία.

Πώς εκδηλώνονται οι μεταστάσεις;

Η κλινική εικόνα του μεταστατικού καρκίνου προσδιορίζεται από τη θέση των μεταστάσεων:

 • Η περιτοναϊκή βλάβη (περιτοναϊκό καρκίνωμα) οδηγεί σε ασκίτη, η οποία απαιτεί λαπαροκέντηση.
 • Η ήττα του υπεζωκότα (υπεζωκοτική καρκινώματος) προκαλεί την ανάπτυξη της εξιδρωματικής πλευρίτιδας, η οποία απαιτεί θωρακοκέντηση.
 • Η ήττα των οστών και της σπονδυλικής στήλης οδηγεί σε πόνο σε διάφορα μέρη του σώματος, κατάγματα.
 • Η στοργή των πνευμόνων εμφανίζεται ως δύσπνοια.
 • Οι μεταστάσεις του εγκεφάλου οδηγούν σε πονοκεφάλους, ζάλη, σπασμούς, μειωμένη συνείδηση.
 • Η βλάβη του ήπατος οδηγεί σε αποφρακτικό ίκτερο.

Επιπλέον, οι τοξίνες που απελευθερώνονται κατά τον συνεχή θάνατο των καρκινικών κυττάρων προκαλούν τοξίκωση του καρκίνου του σώματος.

Πώς διαγιγνώσκονται οι μεταστάσεις;

Έρευνα ακτινογραφίας, υπερηχογράφημα, έρευνα ραδιοϊσοτόπων, υπολογιστική τομογραφία, απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων - όλες αυτές οι τεχνικές είναι απαραίτητες για την αναγνώριση των μεταστάσεων. Αυτές οι τεχνικές καθιστούν δυνατή την αποσαφήνιση του μεγέθους, του επιπολασμού και της φύσης της ανάπτυξης των μεταστάσεων, της αποσύνθεσης, της έκφρασης, της βλάστησης στα γειτονικά όργανα και τους ιστούς. Επιπλέον, αυτές οι διαγνωστικές μέθοδοι σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας ανάλογα με τον βαθμό παλινδρόμησης των μεταστάσεων.

Με όρους, μπορούμε να διακρίνουμε δύο στάδια της διάγνωσης των μεταστάσεων:

 • Πρωτογενής εξέταση, όταν διαγνωσθεί μόνο ο κύριος όγκος.
 • Παρακολούθηση του ογκολόγου μετά την περασμένη θεραπεία. Εάν δεν εντοπίστηκαν αρχικά μεταστάσεις και η θεραπεία ήταν επιτυχής, στο μέλλον θα πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικές εξετάσεις - υπάρχει κίνδυνος υποτροπής.

Αιτιολογία της μεταστατικής πνευμονικής νόσου

Οι μεταστάσεις στους πνεύμονες σχηματίζονται ως αποτέλεσμα του διαχωρισμού των άτυπων κυττάρων ενός καρκινικού όγκου και της εξάπλωσής τους σε όλο το σώμα μέσω του αίματος και των λεμφικών συστημάτων. Στην ογκολογική πρακτική, θεωρείται ότι η πηγή των μεταστάσεων των πνευμόνων μπορεί να είναι σχεδόν κάθε κακοήθη νεοπλασία. Υπάρχει η ακόλουθη ομάδα ογκολογικών ασθενειών, η οποία μετασταίνεται στους πνεύμονες με υψηλή συχνότητα:

 • καρκίνο του ορθού.
 • μελάνωμα του δέρματος.
 • καρκίνο μαστού.
 • κακόηθες νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης.
 • σάρκωμα νεφρού.
 • όγκους του στομάχου και του οισοφάγου.

Μεταστάσεις του πνεύμονα: συμπτώματα

Κατά κανόνα, οι ασθενείς με πνευμονικές μεταστάσεις αναζητούν ιατρική βοήθεια στα τελευταία στάδια της νόσου, η οποία σχετίζεται με ασυμπτωματική ανάπτυξη όγκων στα αρχικά στάδια της κακοήθους ανάπτυξης. Τυπικές εκδηλώσεις δευτερευουσών εστιών καρκίνου στο πνευμονικό σύστημα συμβαίνουν σε αυτή τη μορφή:

 1. Προοδευτική δύσπνοια, η οποία παρατηρείται κατά τη διάρκεια της άσκησης ή κατά την ηρεμία.
 2. Τακτικές περιόδους ξηρού βήχα.
 3. Σταδιακά αυξανόμενο σύνδρομο πόνου. Ο πόνος στον καρκίνο στα αρχικά στάδια ανακουφίζεται από τα παραδοσιακά παυσίπονα και σε ένα μεταγενέστερο στάδιο απαιτούν νανοσκοπικά αναληπτικά.
 4. Η παρουσία αιματηρών μαζών σε πτύελα μετά από βήχα.

Το πόσο ένα άτομο ζει με τις μεταστάσεις των πνευμόνων εξαρτάται από την έγκαιρη ανίχνευση της δευτερογενούς ογκολογίας. Οι γιατροί ογκολόγοι συνιστούν να αναζητήσουν αμέσως ιατρική συμβουλή σε περίπτωση ανίχνευσης τουλάχιστον ενός από τα παραπάνω συμπτώματα! Στην ογκολογική πρακτική, πολύ συχνά οι μεταστάσεις των πνευμόνων προσδιορίζονται πολύ πριν την ανακάλυψη του πρωταρχικού ενδιαφέροντος του καρκίνου.

Η περαιτέρω ανάπτυξη της νόσου συνοδεύεται από αύξηση της δηλητηρίασης από τον καρκίνο του οργανισμού, η οποία εκδηλώνεται με την ακόλουθη κλινική εικόνα:

 • γρήγορη κόπωση, γενική κακουχία και μειωμένη απόδοση.
 • χαμηλή θερμοκρασία σώματος, η οποία είναι χρόνια?
 • ο καρκίνος του καρκίνου γίνεται σχεδόν σταθερός.
 • απώλεια της όρεξης και γρήγορη απώλεια βάρους.

Διάγνωση μεταστάσεων των πνευμόνων

Για την καθιέρωση της διάγνωσης της τοποθέτησης ογκολογίας σε τέτοιες μεθόδους:

Με τη βοήθεια της ακτινογραφίας, ο γιατρός καθορίζει την παρουσία μεταστάσεων, τον εντοπισμό και το μέγεθος του.

Η ψηφιακή επεξεργασία των αποτελεσμάτων ακτινολογίας επιτρέπει την αποσαφήνιση του σχήματος και της θέσης του δευτερεύοντος αντικειμένου της ογκολογίας.

Η εξέταση του αναπνευστικού συστήματος σε ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο με τη χρήση ακτίνων Χ βελτιώνει τη διαύγεια της εικόνας και τη διαγνωστική ποιότητα.

Μετεστράτωσε τους πνεύμονες στην περικοπή

Θεραπεία δευτερογενούς καρκίνου πνεύμονα

Σήμερα στην ογκολογία χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μέθοδοι θεραπείας των μεταστάσεων των πνευμόνων:

Η εκτομή ιστού των πνευμόνων μαζί με τις μεταστάσεις είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος αντικαρκινικής θεραπείας, αλλά σπάνια εκτελείται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ένδειξη για χειρουργική επέμβαση είναι μια δευτερεύουσα εστίαση και μια σαφώς εντοπισμένη θέση του όγκου.

Η έκθεση σε πολύ δραστική ακτινοβολία ακτίνων Χ συμβάλλει στη σταθεροποίηση της κακοήθους διαδικασίας και στη μείωση του πόνου. Η ακτινοβολία με ιονίζουσες ακτίνες πραγματοποιείται εξ αποστάσεως σε σταθερές συνθήκες.

Η συστηματική χορήγηση κυτταροτοξικών φαρμάκων σας επιτρέπει να ελέγχετε την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Η πορεία της χημειοθεραπείας προσδιορίζεται ξεχωριστά για κάθε ασθενή με καρκίνο, λαμβάνοντας υπόψη την κύρια θεραπεία του καρκίνου και τη γενική κατάσταση του σώματος. Στην πράξη, οι ογκολόγοι συνδυάζουν την ακτινοθεραπεία και τη χημειοθεραπεία για να ενισχύσουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Η αποδοχή ορμονικών φαρμάκων δικαιολογείται με την παρουσία πρωτοπαθούς όγκου ευαίσθητου στις ορμόνες (καρκίνος του μαστού και του προστάτη). Αυτός ο τύπος έκθεσης χρησιμοποιείται κυρίως ως μέρος μιας συνολικής αντικαρκινικής θεραπείας.

Αυτή η τεχνική παρουσιάζεται ως συμπτωματική θεραπεία του καρκίνου των μεγάλων βρόγχων. Η εκτομή λέιζερ εκτελείται υπό τον έλεγχο της βρογχοσκόπησης.

Η καινοτόμος τεχνολογία "cyber-knife" σας επιτρέπει να χειρίζεστε σκληρά καρκινικούς όγκους με συγκεντρωμένη ακτινοβολία ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Πώς να διαβάσετε μια διάγνωση εάν υπάρχει υπόνοια καρκίνου είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τον ασθενή και τους συγγενείς του. Το άρθρο εξετάζει, πρώτον, τη δομή της ογκολογικής διάγνωσης, καθώς και τους κανόνες για την ανάγνωση και κατανόηση της. Ας ξεκινήσουμε με τη δομή. Μια ογκολογική διάγνωση αποτελείται από διάφορα στοιχεία:

 1. Χαρακτηριστικά της παθολογικής διαδικασίας.
 2. Χαρακτηριστικά της κλινικής και μορφολογικής παραλλαγής της ασθένειας.
 3. Διαδικασία εντοπισμού.
 4. Το στάδιο της νόσου, το οποίο χαρακτηρίζει την επικράτηση της διαδικασίας.
 5. Χαρακτηριστικά των θεραπευτικών επιδράσεων (ενδείκνυται στη διάγνωση μετά τη θεραπεία).

Πρέπει να θυμόμαστε ότι η τελική διάγνωση στην ογκολογία γίνεται μόνο μετά από ιστολογική εξέταση του ιστού από το νεόπλασμα (βιοψία). Με άλλα λόγια, μόνο μετά από μια μικροσκοπική εξέταση του ιστού ενός ασθενούς από μια περιοχή όπου, σύμφωνα με την πρόταση του γιατρού, βρίσκεται ένας καρκίνος.

Η ιστολογική εξέταση επιτρέπει να προσδιοριστεί η φύση της ανάπτυξης (καλοήθη ή κακοήθη) και η πραγματική μορφολογία του όγκου (δηλ. Από ποιο ιστό αναπτύσσεται), ανάλογα με τη μορφολογία και υποδιαιρεί τους όγκους σε καρκίνους από επιθηλιακό ιστό, σαρκώματα συνδετικού ιστού και.

Η μορφολογία του νεοπλάσματος είναι απαραίτητη για να προσδιοριστεί η ορθή τακτική της θεραπείας και της διαχείρισης του ασθενούς, να προβλεφθεί η ασθένεια, επειδή διαφορετικά στη μορφολογία, οι όγκοι μετασταθούν διαφορετικά, βλαστήσουν, κλπ. Πριν στραφούν σε παραδείγματα, εξηγήσεις για τις ογκολογικές διαγνώσεις, εξετάστε τα βασικά συστατικά της.

Έτσι, πρώτα, τι σημαίνουν τα λατινικά γράμματα σε μια διάγνωση; Η ταξινόμηση TNM, που υιοθετήθηκε για να περιγράψει τον ανατομικό επιπολασμό του όγκου, λειτουργεί σε τρεις κύριες κατηγορίες: T (όγκος) -s Lat. όγκος - χαρακτηρίζει την επικράτηση του πρωτεύοντος όγκου, N (nodus) - από τα Λατινικά. κόμβος - αντικατοπτρίζει την κατάσταση των περιφερειακών λεμφαδένων, η Μ (μετάσταση) - υποδηλώνει την παρουσία ή απουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων.

Ο πρωτογενής όγκος (Τ) στο πλαίσιο της κλινικής ταξινόμησης χαρακτηρίζεται από τα σύμβολα ΤΧ, Τ0, Τδ, Τ1, Τ2, Τ3, Τ4.

Το TX χρησιμοποιείται όταν είναι αδύνατον να εκτιμηθεί το μέγεθος και η τοπική εξάπλωση του όγκου.
T0 - ο πρωτογενής όγκος δεν ορίζεται.
Αυτό - προληπτικό καρκίνωμα, καρκίνωμα in situ (καρκίνος στη θέση του), ενδοεπιθηλιακή μορφή καρκίνου, αρχικό στάδιο ανάπτυξης κακοήθους όγκου χωρίς σημάδια βλάστησης περισσότερο από 1 στρώμα.

T1, T2, TZ, T4 - ονομασίες μεγέθους, μοτίβα ανάπτυξης, αλληλεπιδράσεις με τους συνοριακούς ιστούς και (ή) όργανα του πρωτεύοντος όγκου. Τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται τα ψηφιακά σύμβολα της κατηγορίας Τ εξαρτώνται από τον εντοπισμό του πρωτογενούς όγκου και, για ορισμένα όργανα, όχι μόνο από το μέγεθος αλλά και από τον βαθμό διεισδύσεώς του (βλάστηση).

Η κατάσταση των περιφερειακών λεμφαδένων (N) ορίζεται από τις κατηγορίες NX, N0, N1, 2, 3. Πρόκειται για λεμφαδένες όπου πρώτα θα περάσουν οι μεταστάσεις. Για παράδειγμα για τον καρκίνο του μαστού, οι περιφερειακοί λεμφαδένες είναι μασχαλιαίοι με την κατάλληλη πλευρά.

NX - δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την αξιολόγηση της βλάβης των περιφερειακών λεμφαδένων.

Ν0 - κανένα κλινικό σύμπτωμα μεταστάσεων στις περιφερειακές λεμφαδένες. Η κατηγορία 0, που προσδιορίστηκε πριν από τη χειρουργική επέμβαση για κλινικούς λόγους ή μετά από χειρουργική επέμβαση με βάση μια οπτική αξιολόγηση του απομακρυσμένου φαρμάκου, διασαφηνίζεται με ιστολογικά ευρήματα.

N1, N2, N3 αντανακλούν διαφορετικούς βαθμούς μετάστασης περιφερειακών λεμφαδένων. Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των συμβόλων ψηφιακής κατηγορίας εξαρτώνται από τη θέση του πρωτεύοντος όγκου.

Οι μακρινές μεταστάσεις (Μ) είναι εκείνες οι μεταστάσεις που εμφανίζονται σε άλλα όργανα και ιστούς και όχι μόνο σε περιφερειακούς λεμφαδένες (όταν ένας όγκος βλασταίνει και όταν ένας όγκος καταστρέφεται από έναν όγκο, τα καρκινικά κύτταρα εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος και μπορούν να εξαπλωθούν σε σχεδόν οποιοδήποτε όργανο). Χαρακτηρίζονται από τις κατηγορίες MX, M0, M1.

MX - δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για τον εντοπισμό μακρινών μεταστάσεων.
M0 - δεν υπάρχουν ενδείξεις απομακρυσμένων μεταστάσεων. Αυτή η κατηγορία μπορεί να εξευγενιστεί και να αλλάξει εάν κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής αναθεώρησης ή κατά τη διάρκεια αυτοψίας αποκαλύπτονται απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Μ1 - υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις. Ανάλογα με τον εντοπισμό των μεταστάσεων, η κατηγορία Μ1 μπορεί να συμπληρωθεί με σύμβολα που καθορίζουν τον στόχο μετάστασης: ΡΙΙΙ. - πνεύμονες, OSS - οστά, HEP - ήπαρ, ΒΡΑ - εγκεφάλου, LYM - λεμφαδένες, MAR - μυελό των οστών, ΡΛΕ - υπεζωκότα, PER - περιτόναιο, SKI - δέρμα, OTN - άλλα όργανα.

Δεύτερον, τι σημαίνει το στάδιο για τη διάγνωση; Υπάρχουν 4 στάδια της ογκολογικής διαδικασίας:

Στάδιο 1 - η ογκολογική διαδικασία επηρεάζει ένα στρώμα ενός οργάνου, για παράδειγμα, η βλεννογόνος μεμβράνη. Αυτό το στάδιο ονομάζεται επίσης "επί τόπου καρκίνος" ή "καρκίνος στη θέση του". Σε αυτό το στάδιο, η βλάβη των περιφερειακών λεμφαδένων απουσιάζει. Δεν υπάρχει μετάσταση.

Το στάδιο 2 - ογκολογική διαδικασία επηρεάζει 2 ή περισσότερα στρώματα ενός οργάνου. Η ήττα των περιφερειακών λεμφαδένων απουσιάζει, δεν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Στάδιο 3 - ο όγκος εισβάλλει σε όλους τους τοίχους του οργάνου, οι περιφερειακοί λεμφαδένες επηρεάζονται, απομακρυσμένες μεταστάσεις απουσιάζουν.

Στάδιο 4 - ένας μεγάλος όγκος, επηρεάζει ολόκληρο το σώμα, υπάρχει βλάβη περιφερειακών και μακρινών λεμφαδένων και μεταστάσεων σε άλλα όργανα. (Σε μερικές παθολογικές διεργασίες διακρίνονται μόνο 3 στάδια, μερικά στάδια μπορούν να αναλυθούν σε υπο-στάδια, αυτό εξαρτάται από την ταξινόμηση της ογκολογικής διαδικασίας που υιοθετήθηκε για αυτό το σώμα).

Τρίτον, τι σημαίνει η κλινική ομάδα στη διάγνωση; Η κλινική ομάδα (στην ογκολογία) είναι η μονάδα ταξινόμησης της καταχώρησης του πληθυσμού σε σχέση με τις ογκολογικές παθήσεις.

1 κλινική ομάδα - άτομα με προκαρκινικές ασθένειες, πραγματικά υγιή:

1α - ασθενείς με ασθένεια ύποπτη για κακόηθες νεόπλασμα (δεδομένου ότι έχει οριστεί η τελική διάγνωση, αφαιρούνται από το μητρώο ή μεταφέρονται σε άλλες ομάδες) ·

1b - ασθενείς με προκαρκινικές παθήσεις,

2 κλινική ομάδα - άτομα με αποδεδειγμένους κακοήθεις όγκους που υποβάλλονται σε ριζική θεραπεία.

Κλινική ομάδα 3 - άτομα με αποδεδειγμένα κακοήθεις όγκους που έχουν ολοκληρώσει ριζική θεραπεία και βρίσκονται σε ύφεση.

4η κλινική ομάδα - άτομα με αποδεδειγμένα κακοήθη νεοπλάσματα, τα οποία για έναν ή τον άλλο λόγο δεν υποβάλλονται σε ριζική θεραπεία, αλλά υπόκεινται σε παρηγορητική (συμπτωματική) θεραπεία.

Η κλινική ομάδα είναι υποχρεωτικά ενδείκνυται στη διάγνωση του ασθενούς. Στη δυναμική, ο ίδιος ασθενής, ανάλογα με τον βαθμό εξέλιξης της διαδικασίας και τη διεξαγωγή της θεραπείας, μπορεί να μεταφερθεί από μια κλινική ομάδα στην άλλη. Η κλινική ομάδα δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στο στάδιο της νόσου.

Έτσι, τώρα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η δομή της διάγνωσης που υιοθετήθηκε στην ογκολογία επιτρέπει σε κάποιον να κατανοήσει την κατάσταση με ακρίβεια. Για να το κατανοήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια, εξετάστε τα ακόλουθα παραδείγματα:

1) Διάγνωση με καρκίνο του μαστού. Ποια θα είναι αυτή η διάγνωση στα ιατρικά αρχεία;

DS: Καρκίνος του δεξιού μαστού T4N2M0 III στάδιο.2 Cl. την ομάδα.

-Το T4- μας λέει ότι πρόκειται για ένα μεγάλο όγκο με βλαστήσεις στα κοντινά όργανα.

-N2- λέει ότι υπάρχουν μεταστάσεις στις εσωτερικές λεμφαδένες του μαστού στην πληγείσα πλευρά, σταθεροποιημένες μεταξύ τους.

-Το M0- λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις απομακρυσμένων μεταστάσεων.

-Το στάδιο ΙΙΙ - μας λέει ότι ο όγκος εισβάλλει σε όλους τους τοίχους του οργάνου, επηρεάζονται περιφερειακοί λεμφαδένες, απομακρυσμένες μεταστάσεις απουσιάζουν.

-2 cl. η ομάδα μας λέει ότι η κακοήθεια του νεοπλάσματος είναι ιστολογικά αποδεδειγμένη (100%) και ο όγκος υπόκειται σε ριζική (δηλαδή πλήρης) απομάκρυνση με χειρουργική επέμβαση.

2) Διαγνωσθεί με καρκίνο του αριστερού νεφρού με μεταστάσεις στους πνεύμονες. Ποια θα είναι αυτή η διάγνωση στα ιατρικά αρχεία;

DS: Καρκίνος του αριστερού νεφρού T3cN2M1 (PUL) στάδιο III. 4kl. την ομάδα. Т3с - λόγω του σημαντικού μεγέθους του όγκου, ο όγκος εξαπλώνεται στην κατώτερη κοίλη φλέβα πάνω από το διάφραγμα ή αναπτύσσεται στον τοίχο του.

Ν2 μεταστάσεις σε περισσότερους από έναν περιφερειακούς λεμφαδένες.

M1 (pul) - υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις στους πνεύμονες.

Στάδιο III - ο όγκος διεισδύει στους λεμφαδένες ή πηγαίνει στη νεφρική φλέβα ή κατώτερη κοίλη φλέβα.

4 κλινική ομάδα - ένας αποδεδειγμένος κακοήθης όγκος, ο οποίος για έναν ή τον άλλο λόγο δεν υπόκειται σε ριζική θεραπεία, αλλά υπόκειται σε παρηγορητική (συμπτωματική) θεραπεία.

3) Διαγνωσθεί με καρκίνο της δεξιάς ωοθήκης με μεταστάσεις στο περιτόναιο. Ποια θα είναι η διάγνωση σε ιατρικά αρχεία;

DS: Καρκίνος της δεξιάς ωοθήκης T3N2M1 (ΡΕΚ) ΙΙΙΑ στάδιο 4kl. την ομάδα

- Τ3 - Ο όγκος υπάρχει σε μία ή και στις δύο ωοθήκες και τα καρκινικά κύτταρα βρίσκονται εκτός της περιοχής της πυέλου.

- Μεταστάσεις N2 σε περισσότερους από έναν περιφερειακούς λεμφαδένες.

- Μ1 (ΡΕΚ) - απομακρυσμένες μεταστάσεις στο περιτόναιο.

- Στάδιο ΙΙΙΑ - εξάπλωση εντός της πυέλου, με διάδοση του περιτοναίου (πολλές μικρές μεταστάσεις διασκορπίζονται σε όλο το περιτόναιο).

- 4 κλινική ομάδα - ένας αποδεδειγμένος κακοήθης όγκος, ο οποίος για έναν ή τον άλλο λόγο δεν υποβάλλεται σε ριζική θεραπεία, αλλά υπόκειται σε παρηγορητική (συμπτωματική) θεραπεία.

4) Διάγνωση με σάρκωμα του αριστερού ποδιού. Ποια θα είναι η διάγνωση σε ιατρικά αρχεία;

DS: Οστεογονικό σάρκωμα του κατώτερου τρίτου της ομάδας των κυττάρων σταδίου 2 της αριστερής ινώδους Τ2 Νχ Μ0 ΙΙΒ.

- T2 - Η εστίαση εξαπλώνεται πέρα ​​από το φυσικό εμπόδιο.

- Nx, M0 - χωρίς μεταστάσεις.

- Στάδιο ΙΙΒ- Χαμηλός (πολύ κακοήθης) όγκος. Η εστία εκτείνεται πέρα ​​από το φυσικό φράγμα. Η απουσία μεταστάσεων.

- 2 ομάδες ατόμων με αποδεδειγμένη κακοήθεια του όγκου, η οποία υπόκειται σε ριζική (χειρουργική απομάκρυνση του όγκου) θεραπεία.

5) Διάγνωση με καρκίνο του δεξιού πνεύμονα με μεταστάσεις στον εγκέφαλο. Ποια θα είναι η διάγνωση σε ιατρικά αρχεία;

DS: Βρογχοκυψελιδικό αδενοκαρκίνωμα του δεξιού πνεύμονα Τ3Ν2Μ1 (BRA) στάδιο III. 4kl. την ομάδα

- Τ3 - ένας όγκος οποιουδήποτε μεγέθους, που μετακινείται στο θωρακικό τοίχωμα, το διάφραγμα, τον μεσοθωρακικό υπεζωκότα (υπεζωκότα του εσωτερικού φύλλου, που είναι δίπλα στους πνεύμονες), το περικάρδιο (εξωτερική μεμβράνη της καρδιάς). ένας όγκος που δεν φθάνει στο καρίνα (είναι μια μικρή προεξοχή στη θέση διαίρεσης της τραχείας σε 2 κύριους βρόγχους) μικρότερη από 2 cm, χωρίς όμως να εμπλέκεται με καρίνα ή έναν όγκο με συνακόλουθη ατελεκτασία (κατάρρευση) ή αποφρακτική πνευμονία (απόφραξη) του πνεύμονα

- N2 - υπάρχει βλάβη των λεμφογαγγλίων του μεσοθωρακίου στην πλευρά των λεμφαδένων αλλοίωσης ή διακλάδωσης
(η διακλάδωση είναι ένας χώρος διαίρεσης της τραχείας σε δύο κύριους βρόγχους).

- M1 (ВRΑ) - υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις στον εγκέφαλο.

- Στάδιο ΙΙΙ - ένας όγκος μεγαλύτερος από 6 cm με τη μετάβαση στον επόμενο λοβό του πνεύμονα ή τη βλάστηση του γειτονικού βρόγχου ή του κύριου βρόγχου. Οι μεταστάσεις εντοπίζονται σε διακλαδώσεις, τραχειοβρογχικούς, παραραχιακούς λεμφαδένες.

- 4kl. η ομάδα είναι ένας αποδεδειγμένος κακοήθης όγκος, ο οποίος για έναν ή τον άλλο λόγο δεν υπόκειται σε ριζική θεραπεία, αλλά υπόκειται σε παρηγορητική (συμπτωματική) θεραπεία.

Μπορείτε να λάβετε πιο λεπτομερείς συμβουλές καλώντας την τηλεφωνική γραμμή στο Bonnesante.com.ua.

 • Για τον καρκίνο
 • Πρόληψη
 • Διαγνωστικά
 • Θεραπεία
 • Είδη καρκίνου
 • Η ζωή και ο καρκίνος
 • Φόρουμ
 • Oncolog

Διαγνώστε τα mts

Νευροαπεικόνιση (CT και MRI)

Οι περιοχές συνήθως έχουν τη μορφή "απλών" μαζικών σχηματισμών (δηλαδή, στρογγυλές, καλά καθορισμένες), που συχνά βρίσκονται στα όρια της γκρίζας και λευκής ύλης. Χαρακτηρίζεται από έντονο πρήξιμο της λευκής ύλης ("οίδημα σαν δάχτυλο"), το οποίο εξαπλώνεται από τον όγκο στον εγκέφαλο. Είναι συνήθως πιο έντονη από ότι με πρωτεύοντες (διεισδυτικούς) όγκους. Όταν εντοπίζονται πολλαπλές MTS σε CT ή MRI, ο κανόνας του Chember λέει: "Αυτός που μετράει μεγαλύτερο αριθμό mts έχει δίκιο." Συνήθως το mts συσσωρεύει HF. πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διεξαγωγή σχηματισμών DD που έχουν δακτυλιοειδή σχήμα CU.

Μονόμορφα νεοπλάσματα στο CT

 • Τα mts στον εγκέφαλο των συμπαγών όγκων είναι απλά σε 50-65% των περιπτώσεων
 • απουσία ενδείξεων καρκίνου, αρνητικών RGCs και IV πυελογραφίας (που είναι περίπου ισοδύναμη με αρνητική CT της κοιλίας / κοιλίας / λεκάνης): το 7% των εγκεφαλικών όγκων είναι mts, το 87% είναι πρωτογενείς όγκοι του εγκεφάλου και το 6% είναι μη καρκινικής φύσης. Η αποτελεσματικότητα στην ανίχνευση πρωτογενούς όγκου κατά τη διάρκεια περαιτέρω εξετάσεων είναι χαμηλή (συνιστάται η διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων RGC)
 • με μια γνωστή ογκολογική ασθένεια για την οποία έγινε η θεραπεία: το 93% των μεμονωμένων σχηματισμών είναι mts

MRI: πιο ευαίσθητη από CT, ειδικά για το ACF (συμπεριλαμβανομένου του στελέχους του εγκεφάλου). Σε ≈20% των περιπτώσεων όταν υπάρχουν μονές μετρήσεις σε CT σάρωση, εντοπίζονται πολλαπλές MTS κατά τη διάρκεια της μαγνητικής τομογραφίας.

LP: μπορεί να υποδεικνύεται όταν εξαιρείται μάζα. Μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για τη διάγνωση της καρκινοματώδους μηνιγγίτιδας.

Εξέταση ασθενών με MTS

Πριν από τη διενέργεια βιοψίας εγκεφαλικής οζώδωσης: εάν υποψιαστεί κάποιο νευροαπεικόνιση ή χειρουργικό υλικό για τη φύση του νεοπλάσματος, η εξέταση για τη θέση του αρχικού όγκου και άλλων πιθανών συμπτωμάτων πρέπει να περιλαμβάνει:

1. RGC: να αποκλειστεί ο πρωταρχικός όγκος του πνεύμονα ή άλλων mts στους πνεύμονες

2. CT ανίχνευση του θώρακα (πιο ευαίσθητη μέθοδος από την RGC), κοιλιακή χώρα και λεκάνη: για να αποκλειστούν οι πρωτοπαθείς όγκοι των νεφρών και του γαστρεντερικού σωλήνα (άλλη επιλογή είναι στη / στη πυελογραφία) ή mts στο ήπαρ

3. ανάλυση του κρυμμένου αίματος των κοπράνων

4. ισοτοπική μελέτη του σκελετού: για ασθενείς με καταγγελίες για πόνο στα οστά ή σε όγκους που χαρακτηρίζονται από μεταστάσεις οστών (ιδιαίτερα: προστάτη, μαστικός αδένας, νεφρός, θυρεοειδής και πνεύμονας)

5. μαστογραφία στις γυναίκες

Παρουσία υλικού από όγκο στον εγκέφαλο: οι καρδιακοί μικροκυτταρικοί καρκίνωμα στον εγκέφαλο είναι πιθανότερο να εμφανιστούν από τον πνεύμονα (θετικοί για νευροενδοκρινείς λεκέδες).

LiveInternetLiveInternet

-Ετικέτες

-Επικεφαλίδες

 • επιβίωση (1)
 • Τρόφιμα (4)
 • Υγεία (14)
 • Παραδοσιακή ιατρική (1)
 • φάρμακα (1)

-Σύνδεσμοι

-Αναζήτηση κατά ημερολόγιο

-Εγγραφείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

-Στατιστικά στοιχεία

Πώς να διαβάσετε μια διάγνωση εάν έχετε καρκίνο;

Πώς να διαβάσετε μια διάγνωση εάν υπάρχει υπόνοια καρκίνου είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τον ασθενή και τους συγγενείς του. Το άρθρο εξετάζει, πρώτον, τη δομή της ογκολογικής διάγνωσης, καθώς και τους κανόνες για την ανάγνωση και κατανόηση της. Ας ξεκινήσουμε με τη δομή. Μια ογκολογική διάγνωση αποτελείται από διάφορα στοιχεία:

 1. Χαρακτηριστικά της παθολογικής διαδικασίας.
 2. Χαρακτηριστικά της κλινικής και μορφολογικής παραλλαγής της ασθένειας.
 3. Διαδικασία εντοπισμού.
 4. Το στάδιο της νόσου, το οποίο χαρακτηρίζει την επικράτηση της διαδικασίας.
 5. Χαρακτηριστικά των θεραπευτικών επιδράσεων (ενδείκνυται στη διάγνωση μετά τη θεραπεία).

Πρέπει να θυμόμαστε ότι η τελική διάγνωση στην ογκολογία γίνεται μόνο μετά από ιστολογική εξέταση του ιστού από το νεόπλασμα (βιοψία). Με άλλα λόγια, μόνο μετά από μια μικροσκοπική εξέταση του ιστού ενός ασθενούς από μια περιοχή όπου, σύμφωνα με την πρόταση του γιατρού, βρίσκεται ένας καρκίνος.

Η ιστολογική εξέταση επιτρέπει να προσδιοριστεί η φύση της ανάπτυξης (καλοήθη ή κακοήθη) και η πραγματική μορφολογία του όγκου (δηλ. Από ποιο ιστό αναπτύσσεται), ανάλογα με τη μορφολογία και υποδιαιρεί τους όγκους σε καρκίνους από επιθηλιακό ιστό, σαρκώματα συνδετικού ιστού και.

Η μορφολογία του νεοπλάσματος είναι απαραίτητη για να προσδιοριστεί η ορθή τακτική της θεραπείας και της διαχείρισης του ασθενούς, να προβλεφθεί η ασθένεια, επειδή διαφορετικά στη μορφολογία, οι όγκοι μετασταθούν διαφορετικά, βλαστήσουν, κλπ. Πριν στραφούν σε παραδείγματα, εξηγήσεις για τις ογκολογικές διαγνώσεις, εξετάστε τα βασικά συστατικά της.

Έτσι, πρώτα, τι σημαίνουν τα λατινικά γράμματα σε μια διάγνωση; Η ταξινόμηση TNM, που υιοθετήθηκε για να περιγράψει τον ανατομικό επιπολασμό του όγκου, λειτουργεί σε τρεις κύριες κατηγορίες: T (όγκος) -s Lat. όγκος - χαρακτηρίζει την επικράτηση του πρωτεύοντος όγκου, N (nodus) - από τα Λατινικά. κόμβος - αντικατοπτρίζει την κατάσταση των περιφερειακών λεμφαδένων, η Μ (μετάσταση) - υποδηλώνει την παρουσία ή απουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων.

Ο πρωτογενής όγκος (Τ) στο πλαίσιο της κλινικής ταξινόμησης χαρακτηρίζεται από τα σύμβολα ΤΧ, Τ0, Τδ, Τ1, Τ2, Τ3, Τ4.

Το TX χρησιμοποιείται όταν είναι αδύνατον να εκτιμηθεί το μέγεθος και η τοπική εξάπλωση του όγκου.
T0 - ο πρωτογενής όγκος δεν ορίζεται.
Αυτό - προληπτικό καρκίνωμα, καρκίνωμα in situ (καρκίνος στη θέση του), ενδοεπιθηλιακή μορφή καρκίνου, αρχικό στάδιο ανάπτυξης κακοήθους όγκου χωρίς σημάδια βλάστησης περισσότερο από 1 στρώμα.

T1, T2, TZ, T4 - ονομασίες μεγέθους, μοτίβα ανάπτυξης, αλληλεπιδράσεις με τους συνοριακούς ιστούς και (ή) όργανα του πρωτεύοντος όγκου. Τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται τα ψηφιακά σύμβολα της κατηγορίας Τ εξαρτώνται από τον εντοπισμό του πρωτογενούς όγκου και, για ορισμένα όργανα, όχι μόνο από το μέγεθος αλλά και από τον βαθμό διεισδύσεώς του (βλάστηση).

Η κατάσταση των περιφερειακών λεμφαδένων (N) ορίζεται από τις κατηγορίες NX, N0, N1, 2, 3. Πρόκειται για λεμφαδένες όπου πρώτα θα περάσουν οι μεταστάσεις. Για παράδειγμα για τον καρκίνο του μαστού, οι περιφερειακοί λεμφαδένες είναι μασχαλιαίοι με την κατάλληλη πλευρά.

NX - δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την αξιολόγηση της βλάβης των περιφερειακών λεμφαδένων.

Ν0 - κανένα κλινικό σύμπτωμα μεταστάσεων στις περιφερειακές λεμφαδένες. Η κατηγορία 0, που προσδιορίστηκε πριν από τη χειρουργική επέμβαση για κλινικούς λόγους ή μετά από χειρουργική επέμβαση με βάση μια οπτική αξιολόγηση του απομακρυσμένου φαρμάκου, διασαφηνίζεται με ιστολογικά ευρήματα.

N1, N2, N3 αντανακλούν διαφορετικούς βαθμούς μετάστασης περιφερειακών λεμφαδένων. Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των συμβόλων ψηφιακής κατηγορίας εξαρτώνται από τη θέση του πρωτεύοντος όγκου.

Οι μακρινές μεταστάσεις (Μ) είναι εκείνες οι μεταστάσεις που εμφανίζονται σε άλλα όργανα και ιστούς και όχι μόνο σε περιφερειακούς λεμφαδένες (όταν ένας όγκος βλασταίνει και όταν ένας όγκος καταστρέφεται από έναν όγκο, τα καρκινικά κύτταρα εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος και μπορούν να εξαπλωθούν σε σχεδόν οποιοδήποτε όργανο). Χαρακτηρίζονται από τις κατηγορίες MX, M0, M1.

MX - δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για τον εντοπισμό μακρινών μεταστάσεων.
M0 - δεν υπάρχουν ενδείξεις απομακρυσμένων μεταστάσεων. Αυτή η κατηγορία μπορεί να εξευγενιστεί και να αλλάξει εάν κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής αναθεώρησης ή κατά τη διάρκεια αυτοψίας αποκαλύπτονται απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Μ1 - υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις. Ανάλογα με τον εντοπισμό των μεταστάσεων, η κατηγορία Μ1 μπορεί να συμπληρωθεί με σύμβολα που καθορίζουν τον στόχο μετάστασης: ΡΙΙΙ. - πνεύμονες, OSS - οστά, HEP - ήπαρ, ΒΡΑ - εγκεφάλου, LYM - λεμφαδένες, MAR - μυελό των οστών, ΡΛΕ - υπεζωκότα, PER - περιτόναιο, SKI - δέρμα, OTN - άλλα όργανα.

Δεύτερον, τι σημαίνει το στάδιο για τη διάγνωση; Υπάρχουν 4 στάδια της ογκολογικής διαδικασίας:

Στάδιο 1 - η ογκολογική διαδικασία επηρεάζει ένα στρώμα ενός οργάνου, για παράδειγμα, η βλεννογόνος μεμβράνη. Αυτό το στάδιο ονομάζεται επίσης "επί τόπου καρκίνος" ή "καρκίνος στη θέση του". Σε αυτό το στάδιο, η βλάβη των περιφερειακών λεμφαδένων απουσιάζει. Δεν υπάρχει μετάσταση.

Το στάδιο 2 - ογκολογική διαδικασία επηρεάζει 2 ή περισσότερα στρώματα ενός οργάνου. Η ήττα των περιφερειακών λεμφαδένων απουσιάζει, δεν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Στάδιο 3 - ο όγκος εισβάλλει σε όλους τους τοίχους του οργάνου, οι περιφερειακοί λεμφαδένες επηρεάζονται, απομακρυσμένες μεταστάσεις απουσιάζουν.

Στάδιο 4 - ένας μεγάλος όγκος, επηρεάζει ολόκληρο το σώμα, υπάρχει βλάβη περιφερειακών και μακρινών λεμφαδένων και μεταστάσεων σε άλλα όργανα. (Σε μερικές παθολογικές διεργασίες διακρίνονται μόνο 3 στάδια, μερικά στάδια μπορούν να αναλυθούν σε υπο-στάδια, αυτό εξαρτάται από την ταξινόμηση της ογκολογικής διαδικασίας που υιοθετήθηκε για αυτό το σώμα).

Τρίτον, τι σημαίνει η κλινική ομάδα στη διάγνωση; Η κλινική ομάδα (στην ογκολογία) είναι η μονάδα ταξινόμησης της καταχώρησης του πληθυσμού σε σχέση με τις ογκολογικές παθήσεις.

1 κλινική ομάδα - άτομα με προκαρκινικές ασθένειες, πραγματικά υγιή:

1α - ασθενείς με ασθένεια ύποπτη για κακόηθες νεόπλασμα (δεδομένου ότι έχει οριστεί η τελική διάγνωση, αφαιρούνται από το μητρώο ή μεταφέρονται σε άλλες ομάδες) ·

1b - ασθενείς με προκαρκινικές παθήσεις,

2 κλινική ομάδα - άτομα με αποδεδειγμένους κακοήθεις όγκους που υποβάλλονται σε ριζική θεραπεία.

Κλινική ομάδα 3 - άτομα με αποδεδειγμένα κακοήθεις όγκους που έχουν ολοκληρώσει ριζική θεραπεία και βρίσκονται σε ύφεση.

4η κλινική ομάδα - άτομα με αποδεδειγμένα κακοήθη νεοπλάσματα, τα οποία για έναν ή τον άλλο λόγο δεν υποβάλλονται σε ριζική θεραπεία, αλλά υπόκεινται σε παρηγορητική (συμπτωματική) θεραπεία.

Η κλινική ομάδα είναι υποχρεωτικά ενδείκνυται στη διάγνωση του ασθενούς. Στη δυναμική, ο ίδιος ασθενής, ανάλογα με τον βαθμό εξέλιξης της διαδικασίας και τη διεξαγωγή της θεραπείας, μπορεί να μεταφερθεί από μια κλινική ομάδα στην άλλη. Η κλινική ομάδα δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στο στάδιο της νόσου.

Έτσι, τώρα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η δομή της διάγνωσης που υιοθετήθηκε στην ογκολογία επιτρέπει σε κάποιον να κατανοήσει την κατάσταση με ακρίβεια. Για να το κατανοήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια, εξετάστε τα ακόλουθα παραδείγματα:

1) Διάγνωση με καρκίνο του μαστού. Ποια θα είναι αυτή η διάγνωση στα ιατρικά αρχεία;

DS: Καρκίνος του δεξιού μαστού T4N2M0 III στάδιο.2 Cl. την ομάδα.

-Το T4- μας λέει ότι πρόκειται για ένα μεγάλο όγκο με βλαστήσεις στα κοντινά όργανα.

-N2- λέει ότι υπάρχουν μεταστάσεις στις εσωτερικές λεμφαδένες του μαστού στην πληγείσα πλευρά, σταθεροποιημένες μεταξύ τους.

-Το M0- λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις απομακρυσμένων μεταστάσεων.

-Το στάδιο ΙΙΙ - μας λέει ότι ο όγκος εισβάλλει σε όλους τους τοίχους του οργάνου, επηρεάζονται περιφερειακοί λεμφαδένες, απομακρυσμένες μεταστάσεις απουσιάζουν.

-2 cl. η ομάδα μας λέει ότι η κακοήθεια του νεοπλάσματος είναι ιστολογικά αποδεδειγμένη (100%) και ο όγκος υπόκειται σε ριζική (δηλαδή πλήρης) απομάκρυνση με χειρουργική επέμβαση.

DS: Καρκίνος του αριστερού νεφρού T3cN2M1 (PUL) στάδιο III. 4kl. την ομάδα. Т3с - λόγω του σημαντικού μεγέθους του όγκου, ο όγκος εξαπλώνεται στην κατώτερη κοίλη φλέβα πάνω από το διάφραγμα ή αναπτύσσεται στον τοίχο του.

Ν2 μεταστάσεις σε περισσότερους από έναν περιφερειακούς λεμφαδένες.

M1 (pul) - υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις στους πνεύμονες.

Στάδιο III - ο όγκος διεισδύει στους λεμφαδένες ή πηγαίνει στη νεφρική φλέβα ή κατώτερη κοίλη φλέβα.

4 κλινική ομάδα - ένας αποδεδειγμένος κακοήθης όγκος, ο οποίος για έναν ή τον άλλο λόγο δεν υπόκειται σε ριζική θεραπεία, αλλά υπόκειται σε παρηγορητική (συμπτωματική) θεραπεία.

3) Διαγνωσθεί με καρκίνο της δεξιάς ωοθήκης με μεταστάσεις στο περιτόναιο. Ποια θα είναι η διάγνωση σε ιατρικά αρχεία;

DS: Καρκίνος της δεξιάς ωοθήκης T3N2M1 (ΡΕΚ) ΙΙΙΑ στάδιο 4kl. την ομάδα

- Τ3 - Υπάρχει ένας όγκος σε μία ή και στις δύο ωοθήκες και τα καρκινικά κύτταρα βρίσκονται εκτός της πυελικής περιοχής.

- Ν2 μεταστάσεις σε περισσότερους από έναν περιφερειακούς λεμφαδένες.

- Μ1 (ΡΕΚ) - απομακρυσμένες μεταστάσεις στο περιτόναιο.

- Στάδιο ΙΙΙΑ - κατανομή εντός της λεκάνης, με περιτοναϊκή διάδοση (πολλές μικρές μεταστάσεις διασκορπίζονται σε όλο το περιτόναιο).

- 4 κλινική ομάδα - ένας αποδεδειγμένος κακοήθης όγκος, ο οποίος για έναν ή τον άλλο λόγο δεν υπόκειται σε ριζική θεραπεία, αλλά υπόκειται σε παρηγορητική (συμπτωματική) θεραπεία.

4) Διάγνωση με σάρκωμα του αριστερού ποδιού. Ποια θα είναι η διάγνωση σε ιατρικά αρχεία;

DS: Οστεογονικό σάρκωμα του κατώτερου τρίτου της ομάδας των κυττάρων σταδίου 2 της αριστερής ινώδους Τ2 Νχ Μ0 ΙΙΒ.

- T2 - Η εστίαση εξαπλώνεται πέραν του φυσικού φραγμού.

- Nx, M0 - χωρίς μεταστάσεις.

- Στάδιο ΙΙΒ - Χαμηλός διαφοροποιημένος (πολύ κακοήθης) όγκος. Η εστία εκτείνεται πέρα ​​από το φυσικό φράγμα. Η απουσία μεταστάσεων.

- 2 ομάδες ατόμων με αποδεδειγμένη κακοήθεια του όγκου, η οποία υπόκειται σε ριζική θεραπεία (πλήρης απομάκρυνση του όγκου χειρουργικά).

5) Διάγνωση με καρκίνο του δεξιού πνεύμονα με μεταστάσεις στον εγκέφαλο. Ποια θα είναι η διάγνωση σε ιατρικά αρχεία;

DS: Βρογχοκυψελιδικό αδενοκαρκίνωμα του δεξιού πνεύμονα Τ3Ν2Μ1 (BRA) στάδιο III. 4kl. την ομάδα

- Τ3 - ένας όγκος οποιουδήποτε μεγέθους, που μετακινείται στο θωρακικό τοίχωμα, το διάφραγμα, τον μεσοθωρακικό υπεζωκότα (υπεζωκότα του εσωτερικού φύλλου, που είναι δίπλα στους πνεύμονες), το περικάρδιο (εξωτερική μεμβράνη της καρδιάς). ένας όγκος που δεν φθάνει στο καρίνα (είναι μια μικρή προεξοχή στη θέση διαίρεσης της τραχείας σε 2 κύριους βρόγχους) μικρότερη από 2 cm, χωρίς όμως να εμπλέκεται με καρίνα ή έναν όγκο με συνακόλουθη ατελεκτασία (κατάρρευση) ή αποφρακτική πνευμονία (απόφραξη) του πνεύμονα

- Ν2 - υπάρχει βλάβη στους λεμφαδένες του μεσοθωράκιου στην πλευρά των λεμφαδένων αλλοίωσης ή διακλάδωσης
(η διακλάδωση είναι ένας χώρος διαίρεσης της τραχείας σε δύο κύριους βρόγχους).

- Μ1 (ΒRΑ) - υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις στον εγκέφαλο.

- Στάδιο ΙΙΙ - όγκος μεγαλύτερο από 6 cm με τη μετάβαση στον επόμενο λοβό του πνεύμονα ή με βλάστηση του γειτονικού βρόγχου ή κύριου βρόγχου. Οι μεταστάσεις εντοπίζονται σε διακλαδώσεις, τραχειοβρογχικούς, παραραχιακούς λεμφαδένες.

- 4kl. η ομάδα είναι ένας αποδεδειγμένος κακοήθης όγκος, ο οποίος για έναν ή τον άλλο λόγο δεν υπόκειται σε ριζική θεραπεία, αλλά υπόκειται σε παρηγορητική (συμπτωματική) θεραπεία.

Μεταστάσεις του ήπατος: αιτίες και θεραπεία

Μεταστάσεις του ήπατος - συχνή εκδήλωση δευτερογενούς εστιακής βλάβης οργάνων Η μετάσταση είναι η μετακίνηση καρκινικών κυττάρων από πρωτογενείς όγκους σε άλλα όργανα. Στο ήπαρ εμφανίζεται συχνότερα αιματογενής μετάσταση. Είναι χαρακτηριστικά πολλών τύπων όγκων, αλλά εξακολουθούν να προέρχονται συχνά από την γαστρεντερική οδό, το πάγκρεας, τους πνεύμονες ή τους μαστικούς αδένες. Γενικά, η εμφάνιση μιας τέτοιας κατάστασης δεικνύει την εξέλιξη της διαδικασίας του όγκου.

Δευτερογενής ηπατική βλάβη: πώς σχηματίζονται οι μεταστάσεις

Στο σώμα μας, το συκώτι είναι ένα από τα πιο σημαντικά όργανα. Μία από τις κύριες λειτουργίες του είναι ο καθαρισμός αίματος ή η αποτοξίνωση. Το αίμα από τις φλέβες και τις αρτηρίες επιβραδύνει την κίνηση του στις ειδικές δομές του ήπατος - τα ημιτονοειδή τριχοειδή.

Αυτός ο μηχανισμός βασίζεται στο σχηματισμό μετατάσεων στο ήπαρ:

 • Τα κακοήθη κύτταρα που έχουν βγει από τον κύριο όγκο εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος.
 • Λόγω της βραδύτερης κυκλοφορίας του αίματος, κατατίθενται στο ήπαρ.
 • Δημιουργούν νέες (παιδικές) μεταστάσεις.

Αυτή η διαδικασία ονομάζεται δευτερογενής καρκίνος. Δεδομένου ότι ο πρωτογενής όγκος βρίσκεται σε ένα εντελώς διαφορετικό όργανο.

Οι μεταστάσεις στο ήπαρ προκαλούν νέες μεταστάσεις

Ο δευτερογενής τύπος καρκίνου, ο οποίος ονομάζεται επίσης μεταστατικός, είναι πολύ πιο κοινός από τον πρωταρχικό.

Στην πράξη, αρκετά συχνά η κατάσταση εμφανίζεται όταν η πρώτη διάγνωση της βλάβης του ήπατος bilobar. Μόνο στη διάρκεια της διάγνωσης ανιχνεύεται ο γονικός όγκος.

Μεταστατική ηπατική βλάβη: συμπτώματα

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ήπατος είναι η ικανότητά του να αναγεννάται. Πολύ συχνά, μια κατάσταση προκύπτει ότι η νόσος μπορεί να βρεθεί ήδη σε προχωρημένο στάδιο, καθώς ο πόνος δεν εκδηλώνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα πρώιμα συμπτώματα της εξέλιξης της παθολογίας περιλαμβάνουν:

 • Δυσπεψία;
 • Μειωμένη όρεξη.
 • Ερεθισμένος πόνος εντοπισμένος στο δεξιό υποχχοδόνι.
 • Διευρυμένο ήπαρ.

Το τελευταίο σύμπτωμα είναι πιο χαρακτηριστικό των λεπτών σωμάτων. Η εμφάνιση ασκίτη είναι αρκετά σπάνια στα πρώτα στάδια της νόσου.

Ένα κοινό σημάδι μεταστάσεων στο ήπαρ είναι η εμφάνιση αποφρακτικού ίκτερου.

Φυσικά, ένα τέτοιο σύμπτωμα δεν μιλά πάντα για την ανάπτυξη της ογκολογίας, αλλά μπορεί απλά να υποδεικνύει φλεγμονή της χοληδόχου κύστης. στην περίπτωση της μετάστασης, ο ίκτερος εμφανίζεται εάν ένας όγκος κλείσει τον χοληφόρο αγωγό και σχηματιστεί μια υποαγγειακή εστίαση.

Ένα κοινό σημάδι της εμφάνισης των μεταστάσεων του ήπατος είναι η εμφάνιση αποφρακτικού ίκτερου.

Άλλα πιο σπάνια συμπτώματα της βλάβης του ήπατος:

 • Ενίσχυση της εκδήλωσης φλεβών στο σώμα.
 • Η εμφάνιση των φλεβών αράχνης.
 • Εντερική αιμορραγία.
 • Αυξημένη θερμοκρασία σώματος.

Άλλα συμπτώματα μπορεί επίσης να είναι η εμφάνιση αυξημένης κόπωσης, αϋπνίας. Μερικές φορές είναι δυνατό να σκουρύνει το δέρμα στις παλάμες και τα πόδια. Η γενική υγεία του ασθενούς γενικά επιδεινώνεται.

Mts ηπατική βλάβη: διαγνωστικά

Όταν εμφανίζονται συμπτώματα άγχους, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε γιατρό. Αρχικά, θα καταρτιστεί ένα πλήρες ιστορικό και θα γίνει μια εξέταση. Μετά την προγραμματισμένη περαιτέρω εξέταση.

Μέθοδοι διάγνωσης mts:

 • Εργαστηριακές εξετάσεις ούρων και αίματος.
 • Μαγνητο-συντονισμός;
 • Ηπατογραφία.
 • Βιοψία αναρρόφησης λεπτής βελόνας.
 • Υπερηχογραφική εξέταση.

Η πιο ενημερωτική είναι η πιο πρόσφατη διαγνωστική μέθοδος. Αυτός, φυσικά, δεν θα δώσει πλήρεις πληροφορίες για τη μετάσταση. αλλά μπορεί να διαπιστώσει το γεγονός της παρουσίας νέων σχηματισμών αμέσως μετά την εξέταση.

Η μαγνητική τομογραφία είναι μία από τις διαγνωστικές μεθόδους

Με τη βοήθεια υπολογιστικής τομογραφίας είναι δυνατό να ανιχνευθεί μια υποαίσθητη (υποθετική) εστίαση στο ήπαρ.

Εάν οι κόμβοι όγκου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, τότε διεξάγονται επιπρόσθετες έρευνες (εργαστηριακές και επεμβατικές), οι οποίες καθιστούν δυνατή την αποκάλυψη της φύσης του νεοπλάσματος και της κυτταρικής σύνθεσης.

Επίσης, η παρουσία μεταστατικής διαδικασίας επιβεβαιώνεται με βιοψία - μια μέθοδος που βασίζεται στη λήψη δείγματος ιστού όγκου και στην επακόλουθη ιστολογική εξέταση. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει να προσδιοριστεί η ακριβής μορφολογική σύνθεση του όγκου.

Πολλαπλές μεταστάσεις του ήπατος: πώς να αντιμετωπίζετε και τι να κάνετε

Η μέθοδος θεραπείας των μεταστάσεων εξαρτάται πάντοτε από την εστίαση του πρωτεύοντος όγκου, καθώς και από τον συνολικό αριθμό τέτοιων κόμβων. Η θεραπεία επιλέγεται πάντοτε μεμονωμένα ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Πολύ συχνά, η συνδυασμένη θεραπεία χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των μεταστατικών βλαβών του ήπατος.

Ο κύριος στόχος μιας τέτοιας θεραπείας είναι η διαδοχική ή ταυτόχρονη χρήση πολλών αντικαρκινικών μεθόδων θεραπείας. Τις περισσότερες φορές είναι χειρουργική επέμβαση και ακτινοθεραπεία.

Η χειρουργική επέμβαση χρησιμοποιείται μόνο για μεμονωμένες μεταστάσεις.

Οι κύριες θεραπείες παρουσία μεταστάσεων ήπατος:

 1. Η χειρουργική επέμβαση είναι μία από τις πιο ριζικές μεθόδους, η οποία χρησιμοποιείται μόνο για μεμονωμένες μεταστάσεις. Συνήθως εκτελείται τομή ή ραχιαία εκτομή του ήπατος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πραγματοποιείται μια τέτοια ενέργεια με παράλληλη αφαίρεση του κύριου όγκου.
 2. Η αφαίρεση με ραδιοσυχνότητα χρησιμοποιείται για να επηρεάσει μόνο εστίες μετάστασης με υψηλές ραδιοσυχνότητες. Μια πηγή παρέχεται στον όγκο μέσω του ιστού του δέρματος ή του ήπατος κατά τη διάρκεια της πλοήγησης μέσω υπολογιστή. Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ατραυματική και υψηλή ακρίβεια, η οποία επιτρέπει την επίδραση σημείου-σημείου στις υπεκοιλιακές εστίες χωρίς τραυματισμό σε παρακείμενους ιστούς.
 3. Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται για τη μείωση των οζιδίων του όγκου και για την σημαντική μείωση του πόνου. Χρησιμοποιείται στην εκτεταμένη μεταστατική διαδικασία και αρκετά συχνά σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία.
 4. Η χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η χειρουργική επέμβαση δεν είναι πρακτική. Χρησιμοποιείται ως μια πρόσθετη μέθοδος σύνθετης θεραπείας για μεταβολές δευτερογενούς ήπατος. Η χημειοθεραπεία έχει περίπλοκη επίδραση στο σώμα, με καρκίνο του ήπατος δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς αυτός ο τύπος όγκου είναι ανθεκτικός σε αυτό το αποτέλεσμα.

Εκτός από τις παραπάνω μεθόδους, χρησιμοποιείται χημειοεμβολισμός του όγκου, στον οποίο εμποδίζονται τα αγγεία που τροφοδοτούν τον όγκο. Ως αποτέλεσμα, το αίμα δεν ρέει στον όγκο.

Σήμερα, χρησιμοποιείται μια νέα μέθοδος - θεραπευτική αγωγή.

Αυτή η τεχνική στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης του ανοσοποιητικού συστήματος σε εστιακές αλλοιώσεις του ήπατος. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τύπο όγκου μπορούν να σταματήσουν την κυτταρική διαίρεση και την ανάπτυξη των όγκων. Όλες οι μέθοδοι αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους στη σύνδεση της θεραπείας διατροφής, η οποία συμβάλλει στην ανακούφιση της ηπατικής λειτουργίας.

Πώς να αντιμετωπίζετε τις μεταστάσεις του ήπατος (βίντεο)

Με την εμφάνιση δευτερογενών αλλαγών στο ήπαρ, η πρόγνωση της θεραπείας της υποκείμενης νόσου είναι σημαντικά επιδεινωμένη. Ελλείψει κατάλληλης θεραπείας, το προσδόκιμο ζωής δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες. Εάν είχε συνταγογραφηθεί ριζική θεραπεία, η πρόγνωση είναι συχνά αρκετά ευνοϊκή.

Διάγνωση Της Προστατίτιδας

Επιπλοκές Της Προστατίτιδας